EIF leder unikt fotbollssamarbete mellan föreningar

Viljan att skapa förutsättningar för unga spelare att utvecklas konkretiseras i form av ett unikt samarbete mellan fyra föreningar i Västnyland. Denna säsong spelar åtta juniorlag i EIF:s färger med spelare från hela regionen i sina led. På sikt ser många att detta är den enda vägen att gå.

I samarbete med Ekenäs IF:s fotbollssektion

Samarbetet mellan Ekenäs IF, FC HIK, BK-46 och IIF Fotboll i Ingå omfattar denna säsong sammanlagt åtta juniorlag och Ekenäs IF fungerar som moderförening för verksamheten, vilket betyder att de s.k. YJ-lagen (Yhteisjoukkue) spelar i EIF:s färger. Orsaken till samarbetet är i grunden att många föreningar har för få spelare för att kunna delta i seriespel, samtidigt som talangfulla spelare behöver få mera utmaningar för att utvecklas.

- Alla klubbar lider av samma problem, barnen minskar vilket kommer att inverka på föreningarnas verksamhet. Samtidigt kräver det att man klarar av att förnya sig på föreningsnivå och kunna samarbeta över föreningsgränserna. Att förnya sig innebär att värdera egen verksamhet, konstaterar EIF:s verksamhetsledare Niklas Busk.

- Är det förnuftigt att med våld försöka upprätthålla en lika bred verksamhet på alla orter, om man helt enkelt inte har förutsättningarna till det. Tyvärr betyder det att man måste våga göra svåra beslut. Klarar man av detta, så tror jag att fotbollen har en bra framtid i Västnyland, säger Niklas Busk.

Idag är EIF den klart största aktören med över 300 juniorspelare. FC HIK har cirka 100 juniorspelare, BK-46 har 150 juniorer och IIF i Ingå har 200 juniorspelare som deltar i serieverksamhet. EIF axlar det största ansvaret för den dagliga verksamheten i YJ-lagen, som kommer att omfatta 120-140 spelare totalt.

- Det finns inget överutbud av tränare i regionen, så i de flesta fall har det tillsvidare blivit så att tränare från EIF har valts till tränare även för YJ-lagen. Men det behöver alltså inte vara så, kunnande, lämplighet och motivation ska avgöra vem som är tränare för ett YJ-lag, betonar EIF:s träningschef Jens Mattfolk.

- Det viktigaste är att helheten på årgångsnivå blir bra. De egna lagens verksamhet ska fortsätta på ett bra sätt så länge som det bara är möjligt och YJ-verksamheten ska kunna erbjuda något extra, fortsätter Jens.

- I den bästa situationen skapas det en tävling om platserna i laget. Hos pojkarna är det mera tävling om plats, medan det på flicksidan just nu handlar mera om att få ihop ett lag, beskriver Niklas Busk situationen.

YJ-styrgruppenFrån vänster Maija Sivonen IIF Fotboll, Jens Mattfolk EIF, Pekka Sundholm BK-46, Mats Grönblom BK-46 och Niklas Busk EIF bildar styrgruppen för det regionala samarbetet (från bilden saknas Mauri Forsblom FC HIK).

Inte upprepa misstag med Väst 4

Ett motsvarande samarbete mellan dessa fyra föreningar förverkligades under cirka fyra års tid på 2010-talet under namnet Väst 4. Trots att samarbetet inte den gången levde vidare, ser många att detta är den enda vägen att gå. Nu vill man göra saker bättre.

- Då var samma föreningar representerade men ledningen varierade lite beroende på åldersklassen. Det saknades en enhetlig linje för verksamheten då, konstaterar Niklas Busk.

- Även om avsikten är att ge mer utmaningar åt regionens mest ivriga spelare, så måste man fortfarande komma ihåg det viktigaste, dvs bredden på verksamheten. Kanske det blev för tävlingsinriktat och man glömde det faktum att det helt enkelt inte finns tillräckligt med spelare, påpekar Niklas Busk.

- Nu vill jag hålla fötterna på marken och se saker i ett större perspektiv. Bra samarbete och verksamhet ger förutsättningen att lära barn och ungdomar att anamma en sund livsstil. Om vi utöver det klarar av att fostra egna spelare till ortens representationslag och varför inte till nationell eller internationell topp, då har vi klarat av att göra en hel del, betonar Niklas Busk.

Föreningarnas åsikter om samarbetet

Initiativet till verksamheten togs i augusti 2018 då Jens Mattfolk inlett sitt arbete som träningschef och verksamheten har kommit igång med snabb takt. Hela upplägget leds av en styrgrupp med representanter för alla föreningar. I gruppen ingår förutom verksamhetsledare Niklas Busk och träningschef Jens Mattfolk från EIF även Mats Grönblom och Pekka Sundholm från BK-46 i Karis, Maija Sivonen och Pasi Miettinen från IIF Fotboll i Ingå och Mauri Forsblom från FC HIK i Hangö.

Vi tog de tre samarbetsföreningarna på pulsen för att höra åsikterna om samarbetet och vad det betyder för utvecklingen av juniorspelare i Västnyland.

Av vilka orsaker vill er förening delta i samarbetet?

- För att även i framtiden kunna erbjuda bra och mångsidig träning för regionens barn och ungdomar anser vi det viktigt att vara med och utveckla samarbetet med våra grannklubbar. Vi brottas alla med liknande frågor som ”drop out” och allt mindre årskullar. Tillsammans har vi bättre möjligheter att tackla dessa problem, Mats Grönblom, BK-46.

- Vi i Ingå vill erbjuda en möjlighet för alla att delta i tävlingsinriktad verksamhet. Det finns många spelare som behöver mera utmaningar än det egna laget kan ge. Genom detta samarbete mistar vi inte dessa spelare, eftersom spelarna kan representera två lag, Maija Sivonen, IIF Fotboll.

- Hicken vill ge sina spelare de bästa utvecklingsmöjligheterna. YJ-lag och utvecklingsgrupper fokuserar på att utveckla spelarnas individuella färdigheter, Mauri Forsblom, FC HIK.

Vad anser du att är avgörande för att detta samarbete skall fungera?

- En ömsesidig respekt för de övriga föreningarnas tankar och interna frågeställningar, Mats Grönblom, BK-46.

- Alla föreningar måste spela med öppna kort och samma regler för en gemensam målsättning, Maija Sivonen, IIF Fotboll.

- YJ-verksamheten kan lyckas om nivån på träningen är tillräckligt hög och spelarna får individuell handledning. Vi ser ingen orsak till att YJ-verksamheten enbart skulle fokusera på lagets utveckling och framgång. Individen skall vara i fokus, inte tränarens vilja att vinna, Mauri Forsblom, FC HIK.

Hur har YJ-verksamheten tagits emot i den egna föreningen?

- Försiktigt optimistiskt. Vi vet att detta är en svår stig att vandra på med många öppna frågor som måste behandlas varsamt och med stor förståelse för respektive föreningars egna agendor. Vi är dock alla medvetna om hur viktigt det är att få igång detta samarbete, Mats Grönblom, BK-46.

- Hos oss har samarbetet i regel tagits emot bra. Alltid passar ju inte förändringar för alla men om vi ser på saken i ett bredare perspektiv är samarbetet en förutsättning för utvecklingen av vår egen förening, Maija Sivonen, IIF Fotboll.

- I huvudsak har inställningen varit positiv inom vår förening. All verksamhet ordnas denna säsong av EIF i Ekenäs, det kunde vara klokt att skapa verksamhet även under någon annan förening. Men å andra sidan är Ekenäs bra som läge och även vinterträningsmöjligheterna är bra, Mauri Forsblom, FC HIK

YJ-samarbeteDiskussion med tränarna om YJ-laget P07.

Vad anser du om EIF:s koordinerande roll i samarbetet?

- Någon måste ha denna roll och för tillfället har EIF de bästa resurserna att sköta denna uppgift. Samarbetet hittills har förlöpt väl och det har funnits en positiv flow i diskussionerna. Tankegångarna har enbart handlat om att tillgodose alla föreningars bästa, Mats Grönblom, BK-46.

- EIF är enligt mig det bästa alternativet. Det är den största föreningen och herrlaget spelar i division 1, så vi kan erbjuda våra spelare en väg till toppen, Maija Sivonen, IIF Fotboll.

- EIF skött alla praktiska saker exemplariskt. Jens Mattfolk är rätt person att leda detta. Visst finns det alltid en oro, att EIF skall utnyttja tillfället till att scouta spelare till sin egen förening. För tillfället spelar över tjugo Hangöfostrade spelare i olika lag inom EIF, Mauri Forsblom, FC HIK.

Vad hoppas ni att detta samarbete i bästa fall skall leda till?

- Ett ökat antal fotbollsspelande flickor och pojkar i hela vår region. På sikt hoppas vi också att vi fortsättningsvis lyckas vaska fram duktiga juniorer som kan förverkliga sina fotbollsdrömmar på så hög nivå som möjligt! Mats Grönblom, BK-46.

- I det bästa fallet leder det våra unga spelare till landslagsverksamhet och spel i landets högsta serier, Maija Sivonen, IIF Fotboll.

- Unga lovande spelare får träna och utvecklas som individer tillsammans med spelare på samma nivå. Individens bästa är även fostrarföreningens bästa. Om spelaren utvecklas genom YJ-verksamhet, syns det förhoppningsvis även på ett positivt sätt i spelarens eget lag, Mauri Forsblom, FC HIK.

Läs mera om hur samarbetet fungerar i praktiken i flicklaget F14 där flickor från Hangö till Ingå bildar ett nytt lag Fotbollstjejer från Hangö till Ingå i samma lag.

TEXT: Ilse Klockars, Place2Go / FOTO: Janica Söderlund, MR Media & Patric Westerlund

MR Media har under de två senaste åren planerat och utvecklat marknadsföringsplattformen Place2Go, som kommer att fungera s...

Det underbara ljuset i Hangö har genom åren inspirerat otaliga fotografer och konstnärer. I staden verkar även ett stort a...

Har du tänkt på att Västnyland har tre fullständigt unika biografer? Kino Olympia i Hangö, Bio Forum i Ekenäs och Bio Pa...

Det är något smått magiskt. Hösten vid havet, ute i det yttersta havsbandet, är en väl bevarad hemlighet. Alla murriga o...